top of page
Portretfoto van Asy Bright door Olaf Schouw

ACTIEVOORWAARDEN & SPELREGELS

 1. Winacties worden uitgeschreven door Asy Bright gevestigd te Utrecht. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.​​

 2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een email hebt gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.

 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.

 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.

 6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.

 7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar of toestemming van de ouders/verzorgers.

 8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

 9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen tenzij anders vermeld bij de winactie.

 10. Asy Bright kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

 11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

 12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.​

 13. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Asy Bright voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden. Na deelname aan de winactie sta je ingeschreven bij de mailinglist waarmee je op de hoogte wordt gehouden van belangrijk nieuws rondom Asy Bright. Je kunt natuurlijk altijd aangeven dat je deze e-mails niet meer wilt ontvangen, door op de afmeldlink te klikken in de desbetreffende e-mail

 14. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Asy Bright.

 15. Asy Bright handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

 16. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 17. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

 18. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Asy Bright o.v.v. de winactie.
  E-mail: music@asybright.com. Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na ontvangst via e-mail een reactie.

bottom of page